ثبت شکایات


جهت ثبت و پیگیری شکایات لطفا با شماره تلفن 09155102533 *** هتلهاي مشهد 09038061725 تماس حاصل نموده یا به آدرس مشهد –بلوارخيام جنوبي - نبش خيام جنوبي 10-شماره 44 مراجعه نمایید.