ثبت شکایات


جهت ثبت و پیگیری شکایات لطفا با شماره تلفن هتلهاي مشهد 09156226949 تماس حاصل نموده یا به آدرس مشهد –بلوارخيام جنوبي - نبش خيام جنوبي 10-شماره 44 مراجعه نمایید.