راهنما: جهت راحتی مقایسه نرخ ها، نوار آبی رنگی روبروی هر تاریخ قرارداده شده است که به میزان نرخ پرواز طول دارد. برای مشاهده ی جزییات یا رزرو پرواز، روی روز مورد نظر کلیک نمایید. جهت راحتی شما قیمت به هزارتومان نمایش داده شده است.
ارزان ترین نرخ بلیط هواپیما در مسیر ساري به مشهد
پنجشنبه 8 اسفند 148,000
شنبه 10 اسفند 273,000
یکشنبه 11 اسفند 194,000
سه شنبه 13 اسفند 273,000
چهارشنبه 14 اسفند 194,000
پنجشنبه 15 اسفند 171,000
شنبه 17 اسفند 273,000
یکشنبه 18 اسفند 194,000
چهارشنبه 21 اسفند 171,000
پنجشنبه 22 اسفند 171,000
یکشنبه 25 اسفند 217,000
چهارشنبه 28 اسفند 422,000
پنجشنبه 29 اسفند 376,000
یکشنبه 3 فروردین 285,000
چهارشنبه 6 فروردین 262,000
پنجشنبه 7 فروردین 285,000